foto maindivider_foto_content

Ontwikkeling Integraal KindcentrumOpenbare basisschool De Notenkraker is een Ontwikkeling Integraal Kindcentrum. We werken onder andere samen met partners in de kinderopvang: Stichting Kern verzorgt de peuteropvang en de buitenschoolse opvang. Een goede afstemming in het pedagogisch didactisch klimaat is noodzakelijk, wil een harmonieuze ontwikkeling plaatsvinden. Daarnaast bieden we diverse sport- en spelactiviteiten na schooltijd aan.

AdresOBS De Notenkraker
Eksterhof 2
2496 HS Den Haag
Telefoon 015 - 310 60 60
info@obsdenotenkraker.nl

Dependance
Knobbelzwaansingel 59
2496 LN Den Haag
Telefoon 015 - 310 03 71

Directeur Sibel Karaca
directie@obsdenotenkraker.nl
 
 
OBS De Notenkraker
 
 

WelkomWelkom op de website van openbare basisschool De Notenkraker!

Werken aan Kwaliteit
Het team van IKC De Notenkraker is doorlopend bezig de onderwijskundige processen te optimaliseren. Met nieuwe methodieken en met het ontwikkelen van specialistische vaardigheden. Met deze filmpjes geven wij u een kijkje in onze keuken. Veel plezier!

Juf Melanie:
Kleine Instructiekring Kleuters


Meester Eric:
Digitaal schoolbord


Juf Kelly:
Coöperatief leren


Juf Nancy:
Directe Instructie Model


Juf Margriet en juf Manja:
Plusbus


Meester Michel:
Engels in de middenbouw
 
 
http://www.krff.nl/de-notenkraker-geen-kind-mag-het-leger/http://www.krff.nl/de-notenkraker-geen-kind-mag-het-leger/