Bewegingsonderwijs

 

Bewegingsonderwijs Sporten is belangrijk!

 

Tijdens de gymlessen besteden wij aandacht aan verschillende ontwikkelingsgebieden. Het betreft niet alleen de ontwikkeling op motorisch gebied, maar ook op cognitief en sociaal gebied. We vinden het namelijk niet alleen belangrijk dat leerlingen bewegen maar ook dat ze leren over bewegen, samen bewegen en veel plezier hebben tijdens de gymles.

 

Elk schooljaar werken wij aan de hand van een activiteitenplan. Iedere periode worden er een aantal leerlijnen behandeld. Hier komen dan weer verschillende activiteiten uit zoals klimmen en klauteren, turnen, basketbal, voetbal, circusactiviteiten en verschillende vormen van tikspelen.

 

Tijdens de gymlessen worden veel coöperatieve werkvormen ingezet; zo leren de leerlingen samenwerken en leren ze van elkaar. Alle leerlingen, van groep 1 t/m 8, krijgen bewegingsonderwijs in de grote gymzaal. De groepen 1 en 2 gymmen één keer per week in de grote gymzaal met de vakleerkracht en minimaal één keer per week met de eigen leerkracht in het speellokaal. De groepen 3 t/m 8 hebben twee keer per week gymles van de vakleerkracht m.u.v groep 5 i.v.m. zwemles hebben zij één keer per week gymles.

 

Maandag              

 Dinsdag

Woensdag                     

Donderdag          

 

 

 

 

08.30-09.20   1/2a

 8.30-9.20 NIB

08.30-09.20 1/2b

08.30-09.20 4

09.20-10.10   1/2b

 9.20-10.10 7

09.20-10.10 1/2a

09.20-10.10 5

 

 

 

 

10.25-11.10   NIA

 10.25-11.10 8

10.20-11.10 NIA

10:25-11.10 6

11.10-12.00   3

 

11.10-12.00 3

11:10-12:00 NIB

 

 

 

 

13.00-14.00  4

 

 

13.00-14.00  7

14.00-15.00  6

 

 

14.00-15.00  8