Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?

De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee met het bestuur en de directie van de school, geeft adviezen en beslist mee over zaken die de school aangaan. Hierbij kunt u denken aan wijzigingen in de organisatie van de school, het anti-pestbeleid, het aanstellings- en ontslagbeleid en overige zaken die te maken hebben met het onderwijs en de tussen- en naschoolse opvang van de kinderen. De ouders in de MR vertegenwoordigen de ouders van de leerlingen. Daarom horen wij zo graag wat er bij u leeft! De MR vergadert 7 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn deels openbaar, dus ook alle ouders zijn welkom. U kunt de MR bereiken via mr@obsdenotenkraker.nl

 

 

Samenstelling MR

 

Namens de oudergeleding:
Nadine Chatoui 

Patricia Veldhoven

 

Namens de personeelsgeleding:

Eva Hoogland
Jasper Vos